تحلیل تکنیکال حسینا-1

تحلیل تکنیکال حسینا-1

قیمت در ابتدا توانست با یک رشد پر شتاب در قالب موج 1 یا A به هدف 1400 تومان برسد و پس از ان برای یک اصلاح قیمتی تا محدوده 850 تومان افت کرد. به نظر می رسد با توجه به وضعیت نمودار اصلاح تمام شده باشد و باید منتظر تحرکات جدید در حجم معاملات سهم بود. هدف اول 1100  هدف دوم 1400  و هدف سوم 2000 تومان با حد زیان 860