مزایای سرمایه‌گذاری در بازاربدهی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک

مزایای سرمایه‌گذاری در بازاربدهی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک

تعریف ابزارهای جدید از جمله امکان انتشار اوراق ارزی، برای جلب سرمایه گذاران بیشتر با سلایق مختلف از جمله راهکارهای توسعه بازار بدهی است. توسعه بازار بدهی از انباشت پول در بانک ها جلوگیری کرده و ضمنا روند تامین مالی طرح ها و پروژه های عمرانی را تسهیل خواهد کرد.