تحلیل تکنیکال های وب

تحلیل تکنیکال های وب

تحلیل تکنیکال های وب

اطلاعات بیشتر
تحلیل نفت برنت-1

تحلیل نفت برنت-1

تحلیل نفت برنت-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل انس طلا-2

تحلیل انس طلا-2

تحلیل انس طلا-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل روی جهانی-2

تحلیل روی جهانی-2

تحلیل روی جهانی-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال فملی

تحلیل تکنیکال فملی

تحلیل تکنیکال فملی

اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی فملی

تحلیل بنیادی فملی

تحلیل بنیادی فملی

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کساوه-1

تحلیل تکنیکال کساوه-1

تحلیل تکنیکال کساوه-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل وضعیت کامودیتی ها برای سال 2019

تحلیل وضعیت کامودیتی ها برای سال 2019

تحلیل وضعیت کامودیتی ها برای سال 2019

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود 98 شرکت پتروشیمی پردیس

تحلیل سود 98 شرکت پتروشیمی پردیس

تحلیل سود 98 شرکت پتروشیمی پردیس

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال 98 در سناریوهای مختلف

تحلیل سود شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال 98 در سناریوهای مختلف

تحلیل سود شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال 98 در سناریوهای مختلف

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

تحلیل تکنیکال شتران-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل روی جهانی-2

تحلیل روی جهانی-2

تحلیل روی جهانی-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال فملی

تحلیل تکنیکال فملی

تحلیل تکنیکال فملی

اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی فملی

تحلیل بنیادی فملی

تحلیل بنیادی فملی

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

تحلیل تکنیکال بفجر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کساوه-1

تحلیل تکنیکال کساوه-1

تحلیل تکنیکال کساوه-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود حسینا برای سال 98 با فرض کاهش 30 درصدی عملیات کانتینری

تحلیل سود حسینا برای سال 98 با فرض کاهش 30 درصدی عملیات کانتینری

تحلیل سود حسینا برای سال 98 با فرض کاهش 30 درصدی عملیات کانتینری

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ثاژن-1

تحلیل تکنیکال ثاژن-1

تحلیل تکنیکال ثاژن-1

اطلاعات بیشتر

سبدگردانی چیست؟

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف گفته می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد.

دارایی های مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست یافت.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیران
و کارشناسان و مشاوره‌های تخصصی در حوزه ی سرمایه‌گذاری است.